Realizacja obejmowała pogłębienie istniejącego oczka wodnego oraz wybudowanie “działającej” kaskady.
W starym założeniu woda wpływała pod kamienie nie dając żadnego efektu. Oczko pogłębiane było z myślą o rybkach, które kiepsko znosiły zimy w płytkiej sadzawce. Zaprojektowana została także półka na lilie wodne oraz strefa bagienna. Dodatkowym elementem jest strumień do którego dopływa woda z filtra.

 Przeprowadzone prace:

– rozebranie kaskady i oczka, usunięcie z kamieni warstwy glonów,
– Pogłębienie za pomocą minikoparki (najgłębszy punkt – 2m), ręczny wywóz urobku,
– Obłożenie ścian oczka wełną mineralną dla ochrony EPDM-u przed gryzoniami, następnie podwójnej warstwy włókniny.
– rozścielenie EPDM-u oraz ponownie dwukrotnej warstwy włókniny,
– wymurowanie konstrukcji  kaskady z bloczków betonowych, następnie przykrycie konstrukcji warstwami włókniny i EPDM-u,
– sklejenie dwóch kawałków EPDM-u (z oczka i kaskady),
– budowa kaskady z dużych płyt kamiennych z uwzględnieniem donic na rośliny, do których zostało podłączone niezależne nawadnianie kropelkowe.
– wykonanie strumienia zasilanego wodą z filtra grawitacyjnego,
– obmurowanie ścian oczka łupkiem serycytowym i wyścielenie dna grysem bazaltowym.
– podłączenie pomp, filtra, lampy UV, skimera oraz montaż fontanny.
– nasadzenia roślin oraz ściółkowanie żwirem.

Powyższe prace przeprowadzane były na założonym ogrodzie.