Czas na automatyzację i wygodę podlewania!

Czasy biegania z konewką wczesnym rankiem i późnym wieczorem minęły bezpowrotnie, a podlewanie z węża ogrodowego możemy zamienić w bardzo prosty system nawadniający tak, by umożliwić Państwu hodowlę najbardziej wymagających roślin bez jakiegokolwiek wysiłku. Oferowane przez naszą firmę automatyczne systemy nawadniania pozwalają Państwu na weekendowe wyjazdy, a nawet dłuższe urlopy. Mając systemy nawadniające uwalniamy się od codziennych obowiązków nie rezygnując z najbardziej wymagającej roślinności.

Jak to działa?

Z ujęcia wody wyprowadza się rurę do miejsca, w którym wygodnie będzie mieć skrzynkę z rozdzielaczem do poszczególnych sekcji nawadniających, rozprowadzonych po całym ogrodzie. Sekcje w postaci linii doprowadzają wodę do różnego rodzaju końcówek nawadniających.
Ważne jest by ciśnienie wody było odpowiednio dobrane do właściwego działania końcówek nawadniających. Sekcje nie powinny być nadmiernie obciążane, a więc nie mogą być zbyt długie.
Całym systemem steruje elektroniczny sterownik, który za pomocą impulsów elektrycznych wysyłanych do elektrozaworów na rozdzielaczu powoduje ich otwieranie oraz zamykanie. Dzięki sterownikowi możliwe jest zaprogramowanie pory włączania się i wyłączania instalacji. Dodatkowym atutem jest możliwość ustawienia długości pracy poszczególnych sekcji. Daje to indywidualizację każdej sekcji i pozwala na dostosowanie pracy zraszaczy do potrzeb indywidualnych każdej grupy roślin. Dodatkowo poszczególne sekcje można uruchamiać ręcznie. Bardzo ważnym jest też przyłączenie czujnika deszczu lub czujnika wilgotności gleby do sterownika zarządzającego Państwa systemem. Kiedy nie potrzebne jest dodatkowe podlewanie sterownik wyłącza system, co daje nam możliwość oszczędzania wody. W czasie Państwa nieobecności to właśnie te czujniki będą nadzorowały pracę systemu.

Zaczynamy od idealnego projektu.

Opracowanie właściwego projektu takiej instalacji jest kluczem do sukcesu i dlatego najlepiej polecić to wykwalifikowanym specjalistom, jakimi dysponuje nasza firma. W projekcie zaznaczone zostaną: obrys domu, wszelkiego rodzaju ścieżki, podesty, podjazdy, trawniki, rabatki oraz główne ujęcia wodne. Na podstawie takich szczegółowych danych oraz znajomości parametrów pompy lub ciśnienia wody w wodociągu, a także wydajności zraszaczy ustala się rozmieszczenie systemu. Wylicza się liczbę potrzebnych zraszaczy i niezależnych linii nawadniających, czyli sekcji, a także średnicę i długość rur potrzebnych do prawidłowego stworzenia całego systemu. Opracowanie takich technicznych wyliczeń jest bardzo trudne i powinno być przygotowane przez specjalistę. To daje gwarancję bezawaryjnego działania systemu. Nasza firma oferuje Państwu indywidualnie opracowywane projekty uwzględniające także poprawki po wykonaniu prac, dzięki, którym wszelkie późniejsze działania w Państwa ogrodzie nie uszkodzą podziemnych linii.

Oferujemy Państwu nie tylko projekt, ale również jego realizację, materiały, z których zostanie wykonany system oraz sprzęt sterujący. Dodatkowo fachowo zaprogramujemy i uruchomimy cały system, co zapewni jego właściwe funkcjonowanie.

Z czego zbudowane są automatyczne systemy nawadniające?

Sterownik- to urządzenie elektroniczne, w którym programuje się godziny włączania i wyłączania poszczególnych sekcji systemu. Sterownik można umieścić na ścianie domu, zarówno na zewnątrz i wewnątrz budynku. Zasilany jest bezpośrednio z sieci jak i z akumulatorów. Niezależnie od zaprogramowanych godzin podlewania można wybrane sekcje lub cały system włączyć ręcznie poza ustaloną porą. Skorzystanie z tej funkcji sterownika nie wymaga potem ponownego programowania.

Studzienka rozdzielcza- Jest to zamaskowana skrzynka, umieszczona zazwyczaj na rabatce w centralnym miejscu ogrodu. Do skrzynki tej doprowadza się wodę z wodociągu, a wewnątrz montuje rozdzielacz z przyłączami do poszczególnych sekcji. Sekcje połączone są z rozdzielaczem za pomocą elektrozaworów, które mają za zadanie otwierać lub zamykać się pod wpływem impulsu elektrycznego wysyłanego przez zaprogramowany odpowiednio sterownik.

Linie nawadniające- to części systemu połączone z rurami z tworzywa sztucznego. Aby linie te nie porastały glonami i nie osadzał się w nich kamień stosuje się do tego celu elastyczne rury polietylenowe w ciemnym kolorze o grubości ścianek 2-3 mm. Natomiast średnicę rurek stosowanych do poszczególnych sekcji dobiera się stosownie do długości linii i liczby zamontowanych na niej nasadek zraszających.

Końcówki do nawadniania- różnego rodzaju nasadki posiadające odpowiedni kształt i średnicę otworów dostosowanych do pożądanego wyrzutu wody. Są to różnego rodzaju zraszacze wynurzalne, niewynurzane, mikrozraszacze, lub system kroplujący.

Powyższe elementy układamy zgodnie z projektem na powierzchni ogrodu. Odcinki skręca się złączkami tworząc jeden duży układ nawadniający. Po próbnym podlewaniu w czasie, którego możemy jeszcze przeprowadzić jakieś konieczne poprawki wykopujemy rowki na instalację. Rowki mają głębokość około 40 cm i szerokość 30 cm. Do zakopania rur nie stosuje się żadnych żwirowych lub piaskowych podsypek.
Zakładając system automatycznego nawadniania na istniejącym już trawniku, wzdłuż przebiegu przewodów, ostrożnie wycinamy i zdejmujemy istniejącą darń, a po zakończonej pracy do rowka nalewa się wody i zanim ona wsiąknie, wkłada darń z powrotem przydeptując lekko. Na koniec można naruszone pasy wyrównać przez wałowanie. Trawnik z pewnością bardzo szybko się zregeneruje.
Przed założeniem końcówek koniecznie trzeba przepłukać wszystkie ciągi, aby nie zanieczyścić piaskiem końcówek instalacji, które są bardzo delikatne.

Polecamy powierzenie takiego montażu naszym wykwalifikowanym i doświadczonym fachowcom, którzy szybko i bez zbędnego bałaganu wykonają i zrealizują dla Państwa projekt.

GALERIA ILUSTRUJĄCA MONTAŻ NAWADNIANIA NA ZAŁOŻONYM OGRODZIE

Z czego zbudowane są automatyczne systemy nawadniające?

  • Sterownik – to urządzenie elektroniczne, w którym programuje się godziny włączania i wyłączania poszczególnych sekcji systemu. Sterownik można umieścić na ścianie domu, zarówno na zewnątrz i wewnątrz budynku. Zasilany jest bezpośrednio z sieci jak i z akumulatorów. Niezależnie od zaprogramowanych godzin podlewania można wybrane sekcje lub cały system włączyć ręcznie poza ustaloną porą. Skorzystanie z tej funkcji sterownika nie wymaga potem ponownego programowania.

  • Studzienka rozdzielcza – jest to zamaskowana skrzynka, umieszczona zazwyczaj na rabatce w centralnym miejscu ogrodu. Do skrzynki tej doprowadza się wodę z wodociągu, a wewnątrz montuje rozdzielacz z przyłączami do poszczególnych sekcji. Sekcje połączone są z rozdzielaczem za pomocą elektrozaworów, które mają za zadanie otwierać lub zamykać się pod wpływem impulsu elektrycznego wysyłanego przez zaprogramowany odpowiednio sterownik.

  • Linie nawadniające – to części systemu połączone z rurami z tworzywa sztucznego. Aby linie te nie porastały glonami i nie osadzał się w nich kamień stosuje się do tego celu elastyczne rury polietylenowe w ciemnym kolorze o grubości ścianek 2-3 mm. Natomiast średnicę rurek stosowanych do poszczególnych sekcji dobiera się stosownie do długości linii i liczby zamontowanych na niej nasadek zraszających.

  • Końcówki do nawadniania – różnego rodzaju nasadki posiadające odpowiedni kształt i średnicę otworów dostosowanych do pożądanego wyrzutu wody.Są to różnego rodzaju zraszacze wynurzalne, niewynurzane, mikrozraszacze, lub system kroplujący. Powyższe elementy układamy zgodnie z projektem na powierzchni ogrodu. Odcinki skręca się złączkami tworząc jeden duży układ nawadniający. Po próbnym podlewaniu w czasie, którego możemy jeszcze przeprowadzić jakieś konieczne poprawki wykopujemy rowki na instalację. Rowki mają głębokość około 40 cm i szerokość 30 cm. Do zakopania rur nie stosuje się żadnych żwirowych lub piaskowych podsypek.
    Zakładając system automatycznego nawadniania na istniejącym już trawniku,wzdłuż przebiegu przewodów, ostrożnie wycinamy i zdejmujemy istniejącą darń, a po zakończonej pracy do rowka nalewa się wody i zanim ona wsiąknie, wkłada darń z powrotem przydeptując lekko. Na koniec można naruszone pasy wyrównać przez wałowanie. Trawnik z pewnością bardzo szybko się zregeneruje.
    Przed założeniem końcówek koniecznie trzeba przepłukać wszystkie ciągi, aby nie zanieczyścić piaskiem końcówek instalacji, które są bardzo delikatne.

Jak to działa?

Z ujęcia wody wyprowadza się rurę do miejsca, w którym wygodnie będzie mieć skrzynkę z rozdzielaczem do poszczególnych sekcji nawadniających, rozprowadzonych po całym ogrodzie. Sekcje w postaci linii doprowadzają wodę do różnego rodzaju końcówek nawadniających.
Ważne jest by ciśnienie wody było odpowiednio dobrane do właściwego działania końcówek nawadniających. Sekcje nie powinny być nadmiernie obciążane, a więc nie mogą być zbyt długie.
Całym systemem operuje elektroniczny sterownik, który za pomocą impulsów elektrycznych wysyłanych do elektrozaworów na rozdzielaczu powoduje ich otwieranie oraz zamykanie. Dzięki sterownikowi możliwe jest zaprogramowanie pory włączania się i wyłączania instalacji. Dodatkowym atutem jest możliwość ustawienia długości pracy poszczególnych sekcji. Daje to indywidualizację każdej sekcji i pozwala na dostosowanie pracy nawadniacza do potrzeb indywidualnych każdej grupy roślin.Dodatkowo poszczególne sekcje można uruchamiać ręcznie. Bardzo ważnym jest też przyłączenie czujnika deszczu lub czujnika wilgotności gleby do sterownika zarządzającego Państwa systemem. Kiedy nie potrzebne jest dodatkowe podlewanie sterownik wyłącza system, co daje nam możliwość oszczędzania wody. W czasie Państwa nieobecności to właśnie te czujniki będą nadzorowały pracę systemu.

Zaczynamy od idealnego projektu.

Opracowanie właściwego projektu takiej instalacji jest kluczem do sukcesu i dlatego najlepiej polecić to wykwalifikowanym specjalistom, jakimi dysponuje nasza firma. W projekcie zaznaczone zostaną: obrys domu, wszelkiego rodzaju ścieżki, podesty, podjazdy, trawniki, rabatki oraz główne ujęcia wodne. Na podstawie takich szczegółowych danych oraz znajomości parametrów pompy lub ciśnienia wody w wodociągu, a także wydajności zraszaczy ustala się rozmieszczenie systemu. Wylicza się liczbę potrzebnych zraszaczy i niezależnych linii nawadniających, czyli sekcji, a także średnicę i długość rur potrzebnych do prawidłowego stworzenia całego systemu. Opracowanie takich technicznych wyliczeń jest bardzo trudne i powinno być przygotowane przez specjalistę. To daje gwarancję bezawaryjnego działania systemu. Nasza firma oferuje Państwu indywidualnie opracowywane projekty uwzględniające także poprawki po wykonaniu prac, dzięki, którym wszelkie późniejsze działania w Państwa ogrodzie nie uszkodzą podziemnych linii.
Oferujemy Państwu nie tylko projekt, ale również jego realizację, materiały, z których zostanie wykonany system oraz sprzęt sterujący. Dodatkowo fachowo zaprogramujemy i uruchomimy cały system, co zapewni jego właściwe funkcjonowanie.